neziskové organizace

V oblasti služeb neziskovým organizacím nabízíme tyto služby:

 • kompletní měsíční zpracování účetnictví neziskové organizace
 • kompletní zpracování daňové evidence NO
 • oddělené zpracování nezdanitelné a zdanitelné činnosti NO
 • zpracování účetních závěrek
 • kontrolní činnost NO
 • zpracování daňových přiznání a jednání s příslušným FÚ
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování rozborů hospodaření dle požadavků

 

 • kompletní personální práce, vedení personální agendy
 • měsíční zpracování mezd, zpracování mzdových přehledů a statistických výkazů
 • zastupování na úřadech státní správy – OSSZ, ZP
 • roční vyúčtování zálohové a srážkové daně včetně podání na příslušný FÚ

 

 • celoroční evidence majetku
 • příprava inventur, spolupráce při inventarizaci, vypracování inventarizačního zápisu