živnostníci a společnosti

 • Nabízíme řešení účetní, daňové a mzdové problematiky.

V oblasti služeb poskytujeme zejména tyto služby:

 • kompletní vedení účetnictví
 • zpracování daňové evidence
 • zpracování měsíčních, čtvrtletních, ročních účetních výkazů a statistik
 • zpracování ekonomických rozborů a rozpočtů
 • zpracování daňových přiznání a jednání s příslušným FÚ

 

 • účetní poradenství
 • kontrolní činnost

 

 • kompletní personální práce, vedení personální agendy
 • měsíční zpracování mezd, zpracování mzdových přehledů a statistických výkazů
 • zastupování na úřadech státní správy – FÚ, OSSZ, ZP

 

 • celoroční evidence majetku
 • příprava inventur, zpracování inventarizace

Na Vaši žádost rádi sestavíme individuální cenovou nabídku.