rozpočtové organizace

V oblasti služeb rozpočtovým organizacím nabízíme tyto služby:

 • kompletní měsíční zpracování účetnictví rozpočtové organizace
 • oddělené měsíční zpracování hospodářské činnosti rozpočtové organizace
 • zpracování čtvrtletních účetních závěrek
 • měsíční předávání účetních dat na KÚ, spolupráce s pracovníky KÚ
 • měsíční předkládání výkazů FIN pro potřeby rozpočtové organizace
 • čtvrtletní předkládání účetních závěrek pro potřeby rozpočtové organizace
 • spolupráce při přípravě a vyhodnocování rozpočtu rozpočtové organizace
 • zpracování daňových přiznání a jednání s příslušným FÚ
 • přípravné práce pro audit a spolupráce při auditu rozpočtové organizace
 • zpracování statistických výkazů
 • vystavování faktur, vedení knihy vystavených faktur
 • zpracování závěrečného účtu včetně komentáře
 • zpracování rozborů hospodaření dle požadavků

 

 • kompletní personální práce, vedení personální agendy
 • měsíční zpracování mezd, zpracování mzdových přehledů a statistických výkazů
 • jednání se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
 • roční vyúčtování zálohové a srážkové daně včetně podání na příslušný FÚ

 

 • přípravy transakcí pro autorizaci na internetovém bankovnictví
 • zjišťování pohybů na BU a tisk výpisů

 

 • celoroční evidence majetku
 • příprava inventur, spolupráce při inventarizaci, vypracování inventarizačního zápisu
 • evidence poplatků ze psů – vyhodnocování pohledávek
 • evidence správních poplatků