příspěvkové organizace

V oblasti služeb příspěvkovým organizacím nabízíme tyto služby:

 • kompletní měsíční zpracování účetnictví příspěvkové organizace
 • oddělené měsíční zpracování hospodářské činnosti PO
 • zpracování čtvrtletních účetních závěrek
 • měsíční předávání účetních dat na KÚ, spolupráce s pracovníky KÚ
 • čtvrtletní předkládání účetních závěrek zřizovateli PO
 • spolupráce při přípravě a vyhodnocování rozpočtu PO
 • zpracování daňových přiznání a jednání s příslušným FÚ
 • přípravné práce pro audit a spolupráce při auditu PO
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování závěrečného účtu PO včetně komentáře
 • zpracování rozborů hospodaření dle požadavků

 

 • kompletní personální práce, vedení personální agendy
 • měsíční zpracování mezd, zpracování mzdových přehledů a statistických výkazů
 • zastupování na úřadech státní správy – OSSZ, ZP
 • roční vyúčtování zálohové a srážkové daně včetně podání na příslušný FÚ

 

 • celoroční evidence majetku
 • příprava inventur, spolupráce při inventarizaci, vypracování inventarizačního zápisu